CTC

კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრი

ოთარ ჩხეიძის ქუჩა 5, 0186, თბილისი | ტელეფონი: +995 32 220 67 74, +995 32 220 67 75

ენები

სიახლეები

პროექტი- ადგილობრივი მოსახლეობის განვითარების ინიციატივა

კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრმა 2012 წლის მაისში მოიპოვა დაფინანსება პროექტის, "ადგილობრივი მოსახლეობის განვითარების ინიციატივა"  მეოთხე ფაზის განსახორციელებლად.  პროგრამის მიზანია განაგრძოს ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის ნავთობსადენისა და სამხრეთ კავკასიური გაზსადენის აღმოსავლეთ ნაწილში მდებარე გარდაბნის, თეთრიწყაროს, მარნეულისა და წალკის მუნიციპალიტეტების 50 თემის განვითარების  ხელშეწყობის პროცესი.

პროგრამა ინიცირებული და დაფინანსებულია ბპ-სა და მისი პარტნიორების მიერ ბაქო-თბილისი-ჯეიჰანის ნავთობსადენისა და სამხრეთ კავკასიური გაზსადენის კომპანიებში.

მეტი

ძლიერი ქალები-ძლიერი ინტეგრაციისთვის (SWSI)

იანვრის ბოლოს სიტისიმ დაასრულა ტრენინგების ციკლი პროექტის ”ძლიერი ქალები-ძლიერი ინტეგრაციისთვის” (SWSI) ფარგლებში. პროექტს ”ვორლდ ვიჟენ საქართველო” ავსტრიის განვითარების სააგენტოსა და ”ვორლდ ვიჟენ ავსტრიის” მხარდაჭერით ახორციელებს. ტრენინგის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენდა შიდა ქართლის რეგიონის 11 ჩასახლებაში მცხოვრები იძულებით გადაადგილებული 18-დან 55 წლამდე ასაკის ქალები (ქვრივები, მარტოხელა, მრავალშვილიანი დედები, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ქალები და ქალები, რომელთაც ჰყავთ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მეუღლეები).

მეტი

გერმანელი მოხალისეები CTC-ის მესტიის ოფისში

CTC-ის ზემო სვანეთის პროექტის ფარგლებში, მესტიის რესურს ცენტრში, 2012-2013 წელს 2 გერმანელი მოხალისე მუშაობს. მოხალისეები ჩამოსული არიან გერმანული ორგანიზაცია EED -ის მოხალისეობრივი პროგრამის ფარგლებში, რომელიც ითვალისწინებს გერმანელი ახალგაზრდების გაგზავნას პარტნიორ ორგანიზაციებში ერთი წლით მოხალისეობრივად სამუშაოდ.

მოხალისეებმა მესტიაში შექმნეს ინგლისური ენის კლუბი, სადაც ზემო სვანეთის ახალგაზრდებს საშუალება აქვთ მათთან ერთად  იმსჯელონ და ისაუბრონ საინტერესო თემებზე. თამაშების, ფილმებისა და სიმღერების საშაუალებით გაიუმჯობესონ ინგლისურ ენაზე საუბრის უნარი.

მეტი

ტრენინგის ჩატარების ინოვაციური მეთოდოლოგია

CTC აგრძელებს მომხმარებელთა მოთხოვნის შესაბამისი თანამედროვე ტექნიკებისა და მეთოდოლოგიის დანერგვას ტრენინგების ხარისხის მუდმივი გაუმჯობესების მიზნით.

2013 წლისთვის CTC-იმ შეიძინა და დანერგა ორგანიზაციული და პიროვნული კომპეტენციების განმავითარებელი ინოვაციური მეთოდოლოგია, რომლის შემადგენლობაშიც შედის სასწავლო თამაშები და შესაბამისი მოწყობილობა.  

აღნიშნული მეთოდოლოგია ძალზედ ეფექტურია გუნდური მუშობის და გუნდის შეკვრისა და თანამშრომლობითი სულისკვეთების განვითარებისათვის.  

მეტი

პროექტი ”დიალოგი”

2012 წელს კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრმა, აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI) პროგრამის - „საქართველოში საჯარო პოლიტიკის, ადვოკატირებისა და სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების“ (G-PAC) მხარდაჭერით, განახორციელა პროექტი ”დიალოგი”

სამოქალაქო სექტორის განვითარებისათვის”. პროექტის მიზანი გახლდათ, , სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების, მათი ძლიერი და სუსტი მხარეების შესახებ საჯარო დისკუსიის წარმართვის ხელშეწყობა და სექტორში არსებული პრობლემების  გადალახვის გზების ძიება. ამ მიზნით ჩატარდა თემატური დისკუსიების ციკლი:

მეტი

წლიური ანგარიში 2012

გამოიცა მორიგი წლიური ანგარიში , რომელშიც მიმოხილულია კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის (CTC) მთავარი პროექტები და მიღწევები 2012 წლის მანძილზე.

ანგარიშის ელექტრონული ვერსია ხელმისაწვდომია ჩამოსატვირთად ვებ-გვერდზე.

 

მეტი

საჯარო მოხელეთა გადამზადების პროგრამა

21 დეკემბერს დასრულდა   აფხაზეთის ა/რ მთავრობის დაქვემდებარებაში მყოფი სტრუქტურული ერთეულების  თანამშრომელთა გადამზადების პროგრამა, რომელიც კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრმა განახორციელა აფხაზეთის ა/რ განათლებისა და კულტურის სამინისტროსთან თანამშრომლობით. პროგრამა მიზნად ისახავდა საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის გაზრდას.

აღნიშნული პროგრამის  ფარგლებში 100 მდე ადამიანმა გაიარა ტრენინგები შემდეგ თემებზე:

საჯარო მოხელის ეთიკა;

საჯარო პოლიტიკის ანალიზის და დაგეგმვა;

მართვის სისტემებისა და პროცესების შიდა აუდიტი;

მეტი

ტრენინგი ეფექტების კარტოგრაფიაში

2013 წლის 9-11 იანვარს  ჰოლანდიურ საკონსულტაციო კომპანია MDF - თან თანამშრომლობის ფარგლებში,  კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის ოფისში ტარდა ტრენინგი განვითარების პროგრამების დაგეგმვის ახალ მეთოდოლოგიაზე, ეფექტების კარტოგრაფიაში (outcome mapping).

არსებული მეთოდოლოგია სიახლეა საქართველოში მოქმედი განვითარების საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციებისთვის.

მეთოდის შესახებ დეტალური ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია  ვებ-გვერდზე : www.outcomemapping.ca

მეტი

სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმის კომიტეტის მორიგი შეხვედრა

8 დეკემბერს თბილისში, კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრში, სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმის კომიტეტის მორიგი შეხვედრა შედგა.

მეტი

Pages