CTC

კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრი

ოთარ ჩხეიძის ქუჩა 5, 0186, თბილისი | ტელეფონი: +995 32 220 67 74, +995 32 220 67 75

ენები

სიახლეები

პროექტი ”დიალოგი”

2012 წელს კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრმა, აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI) პროგრამის - „საქართველოში საჯარო პოლიტიკის, ადვოკატირებისა და სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების“ (G-PAC) მხარდაჭერით, განახორციელა პროექტი ”დიალოგი”

სამოქალაქო სექტორის განვითარებისათვის”. პროექტის მიზანი გახლდათ, , სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების, მათი ძლიერი და სუსტი მხარეების შესახებ საჯარო დისკუსიის წარმართვის ხელშეწყობა და სექტორში არსებული პრობლემების  გადალახვის გზების ძიება. ამ მიზნით ჩატარდა თემატური დისკუსიების ციკლი:

მეტი

წლიური ანგარიში 2012

გამოიცა მორიგი წლიური ანგარიში , რომელშიც მიმოხილულია კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის (CTC) მთავარი პროექტები და მიღწევები 2012 წლის მანძილზე.

ანგარიშის ელექტრონული ვერსია ხელმისაწვდომია ჩამოსატვირთად ვებ-გვერდზე.

 

მეტი

საჯარო მოხელეთა გადამზადების პროგრამა

21 დეკემბერს დასრულდა   აფხაზეთის ა/რ მთავრობის დაქვემდებარებაში მყოფი სტრუქტურული ერთეულების  თანამშრომელთა გადამზადების პროგრამა, რომელიც კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრმა განახორციელა აფხაზეთის ა/რ განათლებისა და კულტურის სამინისტროსთან თანამშრომლობით. პროგრამა მიზნად ისახავდა საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის გაზრდას.

აღნიშნული პროგრამის  ფარგლებში 100 მდე ადამიანმა გაიარა ტრენინგები შემდეგ თემებზე:

საჯარო მოხელის ეთიკა;

საჯარო პოლიტიკის ანალიზის და დაგეგმვა;

მართვის სისტემებისა და პროცესების შიდა აუდიტი;

მეტი

ტრენინგი ეფექტების კარტოგრაფიაში

2013 წლის 9-11 იანვარს  ჰოლანდიურ საკონსულტაციო კომპანია MDF - თან თანამშრომლობის ფარგლებში,  კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის ოფისში ტარდა ტრენინგი განვითარების პროგრამების დაგეგმვის ახალ მეთოდოლოგიაზე, ეფექტების კარტოგრაფიაში (outcome mapping).

არსებული მეთოდოლოგია სიახლეა საქართველოში მოქმედი განვითარების საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციებისთვის.

მეთოდის შესახებ დეტალური ინფორმაციის მიღება შესაძლებელია  ვებ-გვერდზე : www.outcomemapping.ca

მეტი

სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმის კომიტეტის მორიგი შეხვედრა

8 დეკემბერს თბილისში, კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრში, სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმის კომიტეტის მორიგი შეხვედრა შედგა.

მეტი

შეხვედრა შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულ ცენტრში

სამოქალაქო განათლებისა და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის ფარგლებში  28 ნოემბერს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მხარდაჭერით შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულ ცენტრში  გაიმართა შეხვედრა, რომელიც  სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა სასერტიფიკაციო გამოცდების თემას მიეძღვნა. პროგრამას აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) დაფინანსებით 2010 წლიდან ახორციელებს ორგანიზაცია PH international (ადრე ცნობილი, როგორც პროექტი „ჰარმონია“) კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრთან პარტნიორობით. 

მეტი

სამოქალაქო საზოგადოებაში არსებული ძირითადი პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები

26 ნოემბერს, კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრში გაიმართა დისკუსია თემაზე: სამოქალაქო საზოგადოებაში არსებული ძირითადი პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები

დისკუსიის ძირითადი საკითხები იყო:

1.       რა უნდა გააკეთონ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა მათ მიმართ საზოგადოების ნდობის ამაღლებისთვის?

2.       რა რისკები და შესაძლებლობები არსებობს დღეს არასამთავრობო ორგანიზაციების წინაშე და როგორ უნდა მოხდეს მათი გადალახვა და გამოყენება?

მეტი

ომის შედეგად დაზარალებულ პირთა ეკონომიკური ინტეგრაცია: მიკრო-მეწარმეობის განვითარება - შემაჯამებელი კონფერენცია

21 ნოემბერს,  კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრმა ჩაატარა კონფერენცია ”იძულებით გადაადგილებულ პირთა ეკონომიკური ინტეგრაცია: მიკრო-მეწარმეობის განვითარება”.  

მეტი

CTC- ისა და აფხაზეთის ა/რ განათლებისა და კულტურის სამინისტროს ერთობლივი პროექტი

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის  განათლებისა და კულტურის სამინისტროს მიერ გამოცხადებული  ტენდერის ფარგლებში კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრმა (CTC) ჩაატარა ტრენინგების სერია აფხაზეთის სკოლების მოსწავლეთათვის , რომელიც მიზნად ისახავდა ბავშვებში ლიდერობის უნარების ჩამოყალიბებას და საკვნძო კომპეტენციების განვითრებას.

ტრენინგები ჩატარდა შემდეგ საკითხებზე:1. ორგანიზაცია და ორგანიზაციის ელემენტები; 2. სამოქალაქო საზოგადოება და გენდერი; 3.  გუნდი და გუნდური მშაობა; 3. მედიაცია, კონფლიქტებისა და სტრესის მართვა; 4. როგორ დავწეროთ ბიზნეს გეგმა; 4. პრეზენტაციის უნარები;

მეტი

Pages