CTC

კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრი

ოთარ ჩხეიძის ქუჩა 5, 0186, თბილისი | ტელეფონი: +995 32 220 67 74, +995 32 220 67 75

ენები

სიახლეები

CTC -ის თემის განვითარების პროექტების განხორციელების მხარდაჭერა ზემო სვანეთში, 2013 წლის რაუნდი

CTC -ის პროექტის `ზემო სვანეთში ადგილობრივი ინიციატივების ხელშეწყობა ახალგაზრდებისა და ორგანიზებული ჯგუფების გაძლიერების მეშვეობით’’ ფარგლებში ყოველწლიურად ტარდება საგრანტო კონკურსი სვანეთის მუნიციპალიტეტში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ახალგაზრდებისთვის.

საგრანტო კონკურსის მიზანია ხელი შეუწყოს ზემო სვანეთში მომუშავე სამოქალაქო ორგანიზაციების გაძლიერებას და ზემო სვანეთის თემების გააქტიურება. ასევე მცირე გრანტები ხელს უწყობს საზოგადოებრივი საჭიროებების მოგვარებაში ახალგაზრდების ჩართულობას და ამ მიზნით მხარს უჭერს ახალგაზრდულ ინიციატივებს.

მეტი

დაფუძნდა საქართველოს ზრუნვის პლატფორმა

კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის მოდერაციითა და მხარადაჭერით დაფუძნდა საქართველოს ზრუნვის პლატფორმა, რომელიც აერთიანებს  ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში მოღვაწე  საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გაერთიანებებსა და კოალიციებს. იგი დაარსდა 2013 წლის 5 აპრილს ოთხი თემატური ქსელის მიერ:

მეტი

პროგრამა- შესაძლებლობების გაძლიერება სოციალური განვითარებისათვის

კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრი გერმანული ფონდის იიდის დაფინანსებით ახორციელებს პროგრამას ინსტიტუციური შესაძლებლობების გაძლიერება სოციალური განვითარებისათვის (Capacity Strengthening for Social Development). პროგრამის ერთ-ერთი კომპონენტი გულისხმობს საქართველოს სოფლებში არსებული ქალთა ორგანიზაციებისა და საინიციატივო ჯგუფების ქსელის მხარდაჭერას. ეს კომპონენტი ხორციელდება ფონდ ტასოსთან მჭიდრო თანამშრომლობით და მოიცავს ფონდის ქოლგის ქვეშ არსებულ ადგილობრივ 8 ორგანიზაციას. ჩვენი მიზანია:

მეტი

საჯარო მოხელეთა გადამზადების პროექტი

USAID-ის დემოკრატიული მართველობის პროგრამის ინიციატივითა და დაფინანსებით დაიწყო პროექტი საჯარო მოხელეთა გადამზადების შესახებ.

პროექტს განახორციელებს კონსორციუმი, რომლის წევრიცაა კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრი. კონსორციუმს ხელმძღვანელობს საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი (GIPA). სხვა პარტნიორი ორგანიზაციები არიან: გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტი  და  პოლიტიკისა და მართვის კონსალტინგ  ჯგუფი (PMCG). ტრენინგების  ჩატარება დაიწყება 2013 წლის ივლისში და გაგრძელდება ამავე წლის დეკემბრის ბოლომდე.

მეტი

სტიუარტ ბრიუსის მასტერ-კლასი თემაზე Online PR

22 მაისი, თბილისი

მაისში თბილისს ესტუმრება ყველაზე გავლენიანი ბრიტანელი PR ექსპერტი Stuart Bruce. ვიზიტის ორგანიზატორია Marketing House Georgia.

22 მაისს ქართველ პიარ სპეციალისტებს ეძლევათ უნიკალური შესაძლებლობა, მონაწილეობა მიიღონ მასტერ-კლასში თემაზე Online PR, რომელსაც Stuart Bruce გაუძღვება.

მეტი

განცხადება საზოგადოებრივი ორგანიზაციების კოალიცია ”ძლიერი თვითმმართველობისათვის” შექმნის შესახებ

თარიღი: 3 აპრილი, 2013

2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ საქართველოს ხელისუფლებამ დაიწყო მმართველობის სისტემის დეცენტრალიზაციის ფართომასშტაბიანი რეფორმა, რომელიც ითვალისწინებს თვითმმართველი ერთეულების რეალურ პოლიტიკურ, ადმინისტრაციულ და ფინანსურ დამოუკიდებლობას, ადგილობრივი მნიშვნელობის საკითხებზე გადაწყვეტილებების მიღების და აღსრულების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობისათვის მაქსიმალური სამართლებრივი გარანტიების შექმნას, რეგიონულ დონეზე მმართველობის დემოკრატიული ინსტიტუტების დამკვიდრებას.

მეტი

სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების შესაძლებლობების განვითარების ახალი პროექტი

კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრმა დაიწყო სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების შესაძლებლობების განვითარების ახალი პროექტი.

პროექტი ინიცირებული და დაფინანსებულია აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის (EWMI) პროგრამა „საჯარო პოლიტიკის, ადვოკატირებისა და სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება საქართველოში (G-PAC) მიერ (www.ewmi-gpac.org). აღნიშნული პროგრამა მიმდინარეობს USAID-ის მხარდაჭერით.  

მეტი

CTC-ის ახალი პროექტი ზემო სვანეთის აქტიური ლიდერებისთვის

კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრმა ახალი პროექტის ”სასწავლო ტური ზემო სვანეთის აქტიური ლიდერებისთვის დასავლეთ საქართველოს არასამთავრობო ორგანიზაციებში” განხორციელება დაიწყო. პროექტი ფონდ ღია საზოგადოება-საქართველოს მიერ არის დაფინანსებული.

პროექტის მიზანია ზემო სვანეთის სამოქალაქო ორგანიზაციებისა და ახალგაზრდა აქტივისტების შესაძებლობების განვითარება დასავლეთ საქართველოში მოქმედი ეფექტური სამოქალაქო ორგანიზაციებისა და ახალგაზრდული პროგრამების გამოცდილების გაზიარების გზით.   პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია:

მეტი

კონსულტაციები საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისთვის

კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრი გერმანული ფონდის იიდის დაფინანსებული პროექტის ინსტიტუციური შესაძლებლობების გაძლიერება სოციალური განვითარებისათვის (Capacity Strengthening for Social Development) ფარგლებში ინსტიტუციური განვითარების კომპლექსურ კონსულტაციას გაუწევს 7 საზოგადოებრივ ორგანიზაციას. კონსულტაციის უმთავრესი მიზანი იქნება დაეხმაროს ორგანიზაციებს უფრო შედეგზე ორიენტირებული პროგრამების განვითარებასა და შესაბამისი მონიტორინგის სისტემის დანერგვაში. საკონსულტაციო პარტნიორობა გაგრძელდება 2013 წლის დასასრულამდე.

პარტნიორი ორგანიზაციები არიან:

მეტი

Pages