CTC

კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრი

ოთარ ჩხეიძის ქუჩა 5, 0186, თბილისი | ტელეფონი: +995 32 220 67 74, +995 32 220 67 75

ენები

სიახლეები

დაიწყო ტრენინგები საჯარო მოხელეებისთვის

საჯარო მოხელეთა გადამზადების პროექტის ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება USAID-ის დემოკრატიული მმართველობისპროგრამის ინიციატივითა და დაფინანსებით, კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრმა დაიწყოტრენინგების ციკლის ჩატარება.

პირველი ტრენინგი ადამიანური რესურსების მართვაში ჩატარდება3-5 ივლისს.

საერთო ჯამში, კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრში, 900 -მდე მოხელე გაივლის ტრენინგებს ადამიანური რესურსების მართვის, პრეზენტაციის უნარებისა და წერილობითი კომუნიკაციის თემებზე .

მეტი

კოალიცია „ძლიერი თვითმმართველობისათვის“ სამუშაო შეხვედრა

2013 წლის 11 ივნისს, გაიმართა კოალიცია „ძლიერი თვითმმართველობისათვის“ სამუშაო შეხვედრა. კოალიცია მიმდინარე წლის აპრილში შეიქმნა და მისი მიზანია 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ საქართველოს ხელისუფლების მიერ დაწყებული მმართველობის სისტემის დეცენტრალიზაციის ფართომასშტაბიანი რეფორმის მხარდაჭერა;

რეფორმის ეფექტური განხორციელებისა და მისი შედეგების მდგრადობისთვის მნიშვნელოვანია საზოგადოებრივი ორგანიზაციების აქტიური მონაწილეობა. ამ მიზნით საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში მომუშავე ცხრა ორგანიზაცია გაერთიანდა კოალიციაში ”ძლიერი თვითმმართველობისათვის”.

მეტი

დაფუძნდა“სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმი”

2013 წლის 30 მაისს სამოქალაქო განათლებისა და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის,კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის მხარდაჭერითა და სამოქალაქო განათლების პედაგოგთაფორუმის ინიციტივით დაფუძნდა ა(ა)იპ “სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმი”.

მეტი

პროექტი „მიკრომეწარმეობა, როგორც სიღარიბესთან ბრძოლის ინსტრუმენტი“

სათემოგანვითარების ცენტრი (CDC), პარტნიორ ორგანიზაციებთან - კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრი (CTC) და საქართველოსმცირე და საშუალო საწარმოთა ასოციაცია (GSMEA) ერთად ახალი პროექტის განხორციელებასიწყებს

მხარდაჭერილია აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის პროგრამის - „საქართველოში საჯარო პოლიტიკის,ადვოკატირებისა და სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების“ (EWMI / G-PAC) მიერდა მისი მიზანია:

მოწყვლადი სოციალური ჯგუფების მიკრო-მეწარმეობის პროგრამების, როგორც სიღარიბესთან ბრძოლის ერთ-ერთი სტრატეგიის სახელმწიფოს სტრუქტურებისათვის წარდგენა და მისი დანერგვის მხარდაჭერა.

მეტი

CTC -ის თემის განვითარების პროექტების განხორციელების მხარდაჭერა ზემო სვანეთში, 2013 წლის რაუნდი

CTC -ის პროექტის `ზემო სვანეთში ადგილობრივი ინიციატივების ხელშეწყობა ახალგაზრდებისა და ორგანიზებული ჯგუფების გაძლიერების მეშვეობით’’ ფარგლებში ყოველწლიურად ტარდება საგრანტო კონკურსი სვანეთის მუნიციპალიტეტში მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ახალგაზრდებისთვის.

საგრანტო კონკურსის მიზანია ხელი შეუწყოს ზემო სვანეთში მომუშავე სამოქალაქო ორგანიზაციების გაძლიერებას და ზემო სვანეთის თემების გააქტიურება. ასევე მცირე გრანტები ხელს უწყობს საზოგადოებრივი საჭიროებების მოგვარებაში ახალგაზრდების ჩართულობას და ამ მიზნით მხარს უჭერს ახალგაზრდულ ინიციატივებს.

მეტი

დაფუძნდა საქართველოს ზრუნვის პლატფორმა

კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის მოდერაციითა და მხარადაჭერით დაფუძნდა საქართველოს ზრუნვის პლატფორმა, რომელიც აერთიანებს  ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სფეროში მოღვაწე  საზოგადოებრივი ორგანიზაციების გაერთიანებებსა და კოალიციებს. იგი დაარსდა 2013 წლის 5 აპრილს ოთხი თემატური ქსელის მიერ:

მეტი

პროგრამა- შესაძლებლობების გაძლიერება სოციალური განვითარებისათვის

კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრი გერმანული ფონდის იიდის დაფინანსებით ახორციელებს პროგრამას ინსტიტუციური შესაძლებლობების გაძლიერება სოციალური განვითარებისათვის (Capacity Strengthening for Social Development). პროგრამის ერთ-ერთი კომპონენტი გულისხმობს საქართველოს სოფლებში არსებული ქალთა ორგანიზაციებისა და საინიციატივო ჯგუფების ქსელის მხარდაჭერას. ეს კომპონენტი ხორციელდება ფონდ ტასოსთან მჭიდრო თანამშრომლობით და მოიცავს ფონდის ქოლგის ქვეშ არსებულ ადგილობრივ 8 ორგანიზაციას. ჩვენი მიზანია:

მეტი

საჯარო მოხელეთა გადამზადების პროექტი

USAID-ის დემოკრატიული მართველობის პროგრამის ინიციატივითა და დაფინანსებით დაიწყო პროექტი საჯარო მოხელეთა გადამზადების შესახებ.

პროექტს განახორციელებს კონსორციუმი, რომლის წევრიცაა კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრი. კონსორციუმს ხელმძღვანელობს საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი (GIPA). სხვა პარტნიორი ორგანიზაციები არიან: გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტი  და  პოლიტიკისა და მართვის კონსალტინგ  ჯგუფი (PMCG). ტრენინგების  ჩატარება დაიწყება 2013 წლის ივლისში და გაგრძელდება ამავე წლის დეკემბრის ბოლომდე.

მეტი

Pages