CTC

კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრი

ოთარ ჩხეიძის ქუჩა 5, 0186, თბილისი | ტელეფონი: +995 32 220 67 74, +995 32 220 67 75

ენები

სიახლეები

ახალი პროექტი- ” სიღნაღი კულტურისათვის”

სათემო განვითრების ცენტრი (CDC), სათემო კავშირთან ” ნუკრიანი” (CUN) და კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრთან (CTC), პარტნიორობით იწყებს პროექტის, ” სიღნაღი კულტურისათვის” განხორციელებას. პროექტის მხარდამჭერია აღმოსავლეთ-დასავლეთის  მართვის ინსტიტუტის პროგრამა - „საქართველოში საჯარო პოლიტიკის, ადვოკატირებისა და სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება“ (EWMI / G-PAC).

მეტი

წლიური გამოცემა 2013

გამოვიდა კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრის მეოთხე წლიური გამოცემა.

გამოცემა მიმოიხილავს  2013 წლის რიგ მნიშვნელოვან მოვლენებს და თემებს, რომლებშიც CTC აქტიურად იყო ჩაბმული.

ჟურნალის ელექტრონული ვერსია შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებ გვერდზე http://www.ctc.org.ge/sites/default/files/publications/Annual%20Edition%...

 

მეტი

” მსოფლიო ეკონომიკა და მისი ძირითადი პრინციპები ”

15, 16 და 17 იანვარს კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრში გაიმართა სამდღიანი ტრენინგი სამოქალაქო განათლების პედაგოგებისთვის თემაზე: ” მსოფლიო ეკონომიკა და მისი ძირითადი პრინციპები ”. ტრენინგი ჩატარდა სამოქალაქო განათლებისა და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) ფარგლებში კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის ორგანიზებით. ტრენინგს უძღვებოდა ეკონომიკის დოქტორი, პროფესორი, სკოლის მე-9 კლასის ” სამოქალაქო განათლებისა ” და მე-11/მე-12 კლასის ” ეკონომიკის ” განათლების სამინისტროს მიერ გრიფირებული სახელმძღვანელოების თანაავტორი, ქ-ნი მაია გონაშვილი.  

მეტი

დასრულდა ტრენინგები საჯარო მოხელეებისთვის და მოსამსახურეთათვის

დასრულდა ტრენინგების ციკლი საჯარო მოხელეებისა და მოსამსახურეებისათვის, რომელიც ხორციელდებოდა USAID-ის დემოკრატიული მმართველობის პროგრამის ინიციატივითა და დაფინანსებით.

პროექტის ფარგლებში კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრმა (CTC)  ჩაატარა ტრენინგები ადამიანური რესურსების მართვაში და პრეზენტაციის უნარებსა და წერილობით კომუნიკაციაში.

მეტი

კვლევის ანგარიშის პრეზენტაცია

19 დეკემბერს კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრში გაიმართა პროექტის „მიკრომეწარმეობა, როგორც სიღარიბესთან ბრძოლის საშუალება“ ფარგლებში ჩატარებული კვლევის ანგარიშის პრეზენტაცია.

პრეზენტაციას დაესწრო ორმოცზე მეტი ადამიანი სხვადასხვა საერთაშორისო და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციებიდან, ასევე სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და საქართველოს პარლამენტიდან.                                                                     

ღონისძიებაზე გაიმართა დისკუსია აღნიშნული კვლევის შედეგების შესახებ და გამოიკვეთა ამ თემაზე მუშაობის საჭიროება.

მეტი

„მიკრომეწარმეობა, როგორც სიღარიბესთან ბრძოლის საშუალება“-პროექტის ფარგლებში ჩატარებული კვლევის ანგარიშის პრეზენტაცია

19 დეკემბერს კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრში გაიამრთება პროექტის „მიკრომეწარმეობა, როგორც სიღარიბესთან ბრძოლისსაშუალება“ ფარგლებში ჩატარებული კვლევის ანგარიშის პრეზენტაცია.                                               

კვლევის ფარგლებში მოხდა ბოლო წლებში საქართველოში განხორციელებულიმიკრომეწარმეობის პროგრამების გამოცდილების შესწავლა, რის შედეგადაც შემუშავდა რეკომენდაციებისახელმწიფოს მხრიდან მოწყვლადი ჯგუფებისათვის მიკრომეწარმეობის ხელშეწყობის თაობაზე.

მეტი

ეფექტების კარტოგრაფია(outcome mapping) - ტრენინგ კურსი

გლობალურად სულ უფრო მზარდია განვითარების პროგრამებისა და ინტერვენციების ეფექტურობის კრიტიკა, მათ შორის ადგილობრივი არასამათავრობო ორგანიზაციების საქმიანობის მიმართაც. დონორებს, სამთავრობო უწყებებს და ზოგადად საზოგადოებას  მეტი კონკრეტული შედეგის მოლოდინი აქვს. აქედან გამომდინარე საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისათვის  უფრო და უფრო მნიშვნელოვანი ხდება პროგრამებისა და საქმიანობების დაგეგმვის ეფექტურობის გაზრდადა მიღებული შედეგების მკაფიოდ დემონსტრირება.    

მეტი

სემინარი განვითარების პროგრამების მონიტორინგის თავისებურებებზე

6 დეკემბერს, 15.00 საათზე CTC -ში გაიმართება სემინარი განვითარების პროგრამების მონიტორინგის თავისებურებებზე. შეხვედრის დროს განიხილება შემდეგი საკითხები:

  • პროგრესის შეფასების ინდიკატორები და მათი განსაზღვრა;
  • მონიტირინგის პროცედურული მხარე - რა კეთდება, როგორი თანმიმდევრობით, რა სახის ინფორმაცია გროვდება, როგორაა ამ პროცესში განაწილებული დავალებები და პასუხისმგებლობა;
  • ცვლილებათა შეფასება პროგრესის ინდიკატორების გამოყენებით.

სამუშაო შეხვედრის დროს განვიხილავთ რეალურ სასწავლო მაგალითს.  

სემინარის ხანგრძლივობა 2 საათია.

მეტი

ტაჯიკი კოლეგების სასწავლო ვიზიტი

27-29  ნოემბერს CTC მასპინძლობს ტაჯიკი კოლეგების სასწავლო ვიზიტს. ვიზიტის მიზანია განათლების სფეროში ხარისხის მართვის ქართულ გამოცდილების გაცნობა.

ვიზიტი ორგანიზებულია DVV International-ის დუშანბეს ფილიალის ინიციატივით.

ვიზიტის ფარგლებში იგეგმება პრეზენტაციები და შეხვედრები განათლების ექსპერტებთან და ასევე სხვადასხვა პროფესიული სწავლების კოლეჯების, სკოლებისა და უმაღლესი სასწავლებლების ხარისხის მართვის სპეციალისტებთან.

მეტი

მიკრო მეწარმეობის პროგრამების ეფექტურობის კვლევის ანგარიში

2013 წელს არასამთავრობო ორგანიზაცია სათემო განვითარების ცენტრმა (CDC) კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრთან (CTC) და საქართველოს მცირე და საშუალო საწარმოთა ასოციაციასთან (GSMEA) პარტნიორობით  განახორციელა კვლევა და მოამზადა ანგარიში მიკრომეწარმეობის ხელშემწყობი პროგრამების შესახებ. ანგარიში მოიცავს ქართული და საერთაშორისო  ორგანიზაციების  გამოცდილების ანალიზს, რის საფუძველზეც სახელმწიფო სტრუქტურებს წარუდგენს რეკომენდაციებს მიკრომეწარმეობის ხელშეწყობის თაობაზე.

მეტი

Pages